niedziela, 9 listopada 2014

Nysa. Mały przewodnik po zabytkach


Darmowy licznik odwiedzin

 


Nysa była stolicą księstwa biskupstwa wrocławskiego. Spotykamy tu wiele zabytków sztuki sakralnej, wśród nich gotycki kościół pw. św. Jakuba, a w nim renesansowe pomniki nagrobne, barokowy kościół Bożogrobców, z zachowanymi w nim iluzjonistycznymi malowidłami oraz barokowy kościół Jezuitów wraz z danym kolegium i gimnazjum jezuickim. Ważne miejsce zajmują też zabytki sztuki świeckiej jak Dom Wagi Miejskiej, tzw. Piękna Studnia oraz niektóre kamienice mieszczańskie. Miasto to było twierdzą i do dziś zachowały się resztki umocnień obronnychWydawnictwo Sativa Studio poleca
Nysa. Mały przewodnik po zabytkach

 
 
 
 
Tekst : Marek Sikorski
ZDJĘCIA: Marek Sikorski
PROJEKT: Katarzyna Malkusz
WYDAWCA: Katarzyna Malkusz - Sativa Studio
 
...
 
 
Copyright by Katarzyna Malkusz, Marek Sikorski
 
Wszelkie prawa zastrzeżone
 
Nysa 2014 r.
 
Printed in EU
 
ISBN 978-83-932430-9-9
  
Kościół Bożogrobców
/Fragment publikacji/
 
 


 
Kościół Bożogrobców w Nysie, fot. Marek Sikorski

Od czasów średniowiecznych aż do 1810 roku rezydowali w Nysie bożogrobcy - rycerski zakon strażników Grobu Świętego w Jerozolimie, założony w 1122 roku. Do nich należał barokowy kościół pw. śś. Piotra i Pawła, który został wybudowany dzięki biskupowi Franciszkowi Ludwikowi von Neuburg. Najpierw wybudowano dla nich klasztor w latach 1708-1713. W roku 1719 rozpoczęto budowę kościoła, którą prowadził Michał Klein, a po jego śmierci w 1725 roku - Feliks Antoni Hammerschmidt. Prepozyt bożogrobców, Elias Klose, zlecił w latach 1729-1730 wykonanie prac dekoracyjnych. W latach 1730-1731 wykonano wystrój malarski autorstwa znanych malarzy braci Feliksa Antoniego i Tomasza Krzysztofa Schefflerów, poświęcony historii i apoteozie Krzyża Świętego. Malowidła te są największym skarbem sztuki barokowej w Nysie i jednym z wysokiej klasy przykładów malowidełiluzjonistycznych na Śląsku. Dzieje Krzyża to wydarzenia w wielu miejscach legendarne i symboliczne, lecz kiedyś uważane w pełni za prawdziwe. Drzewo krzyża, na którym został zamordowany Jezus, miało pochodzić, według religijnej tradycji, z rajskiego Drzewa Życia. Krzyż, na którym zawisł Jezus, stał dokładnie na miejscu pochowania Adama (symbol dawnego i nowego życia). Staraniem cesarzowej Heleny, matki cesarza Konstantyna, Święty Krzyż został odnaleziony. Relikwie otoczono wielką czcią w Jerozolimie. Duchowość bożogrobców koncentrowała się wokół kultu grobu Jezusa i Krzyża Świętego. Oni mieli największą wiedzę dotyczącą dziejów Krzyża i ich zasługą stało się rozpowszechnienie w Kościele tego kultu. Bożogrobcy mieli własny zakonny rytuał związany z kultem Krzyża Świętego - liturgię i modlitwy.Na temat autora zob. stronę internetową :
 


 
 
Na temat Wydawnictwa Sativa Studio
zob. stronę internetową:
 
 
 
 
 

Na temat książek i innych publikacji
Wydawnictwa sativa Studio
zob. strony internetowe:


 Pozdrawiam!
dr Marek Sikorski
dn.9 listopada 2014 roku